Karee's Venture - Dance All Night

Saab

Posted Feb. 4, 2016, 10:51 p.m. By karee

När jag växte upp hade Saab-bilar en helt annan status än vad dessa bilar har idag. Då för snart femtio år sedan var den vanligaste bilen man hade svensk. Volvo eller Saab. De fanns Ford och Peugot och en del andra märken men Saab och Volvo var de vanligaste. Saab var lite billigare än Volvo. Den första Saaben jag kommer ihåg att vi hade var en vit tvåtaktare. Den hade ett speciellt motorljud. Man hörde på lång väg om det kom en Saab efter vägen och billjudet var lätt att härma även för ett litet barn.